1.    Üldtingimused

1.1.    Käesolevate kasutajatingimuste eesmärk on reguleerida õigussuhet Nordic Interactive OÜ (edaspidi ka teenusepakkuja) ja isiku vahel, kes kasutab fotokursus.ee veebilehekülge (edaspidi ka kasutaja).
1.2.    Fotokursus.ee on kaubamärk ja veebileht, mis kuulub Eesti Vabariigis registreeritud juriidilisele isikule Nordic Interactive OÜ (aadress: Tööstuse tee 6, Tõrvandi alevik Tartumaa 61715; e-post: info@fotokursus.ee; telefon: +372 7337730).
1.3.    Kasutaja ja teenusepakkuja juhinduvad oma õiguste kasutamisel ja kohustuste täitmisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevatest kasutajatingimustest.

2.    Teenuse põhiomadused, lepingu sõlmimine ja lepingust taganemine

2.1.    Fotokursus.ee vahendusel võimaldab teenusepakkuja kasutajal tellida veebipõhiseid kursuseid, millest osavõtmine on võimalik üksnes virtuaalselt fotokursus.ee veebilehekülje vahendusel (edaspidi ka teenus).
2.2.    Teenuse osutamine toimub fotokursus.ee veebileheküljel.
2.3.    Teenusepakkujal tekib kohustus kasutajale teenuse osutamiseks alates teenuse osutamise lepingu (edaspidi ka leping) sõlmimisest.
2.4.    Kasutajal on fotokursus.ee veebileheküljel võimalik valida erinevate kursuste vahel, mille on teenusepakkuja tellimiseks välja pannud. Iga pakutava kursuse juurde on märgitud selle maksumus (hind koos käibemaksuga). Kasutajal on võimalus tellida ühe tellimusega mitu kursust. Tellimuse lõpphind on nähtav ostukorvi menüüs real “Kõik kokku”.
2.5.    Enne ostu sooritamist on kasutajal võimalus teenuse üksikasjade kohta saada igakülgset infot vastava teenuse kirjelduslehel. Kirjeldusleht sisaldab üldjuhul sisukorda, autoreid, videote pikkust ja kursuse kirjeldust.
2.6.    Leping loetakse teenusepakkuja ja kasutaja vahel sõlmituks ajahetkest, kui kasutaja tellitud teenuse maksumus on krediteeritud teenusepakkuja pangakontol.
2.7.    Teenuse eest tasumisega annab kasutaja selge ja üheselt mõistetava nõusoleku teadmisest, et ta kaotab lepingust taganemisõiguse.
2.8.    Kasutaja kinnitab, et seoses teenuse pakkuja poolt pakutava teenuse eripäraga, mis seisneb veebikeskkonnas kursuse ligipääsu võimaldamises, puudub kasutajal õigus lepingust taganeda.

3.    Fotokursus.ee kasutajakonto

3.1.    Fotokursus.ee veebileheküljel kasutajakonto loomine annab kasutajale õiguse tellida teenusepakkujalt teenust ja kasutada tellitud teenuseid. Konto luuakse:
3.1.1.    Kursuse ostul;
3.1.2.    Registreerimisel tasuta kursusele;
3.1.3.    Kinkekaardi lunastamisel.
3.2.    Kasutajakonto loomiseks tuleb kasutajal sisestada fotokursus.ee veebileheküljel nõutavatesse lahtritesse tõesed ja kehtivad andmed (edaspidi ka konto registreerimine). Kui on vajalik raamatupidamislikult korrektse arve esitamine juriidilisele isikule, siis tuleb kasutajal sisestada vastava juriidilise isiku andmed.
3.3.    Konto registreerimise järgselt saadetakse kasutaja poolt konto registreerimisel sisestatud e-maili aadressile e-kiri koos konto aktiveerimiseks vajaliku hüperlingiga, millele vajutamise järgselt saab kasutaja õiguse fotokursus.ee kasutajakonto kasutamiseks.
3.4.    Fotokursus.ee kasutajakontole saab kasutaja juurdepääsu www.fotokursus.ee veebileheküljel vastavatesse lahtritesse õige kasutajanime ja parooli sisestamisel. Fotokursus.ee kasutajanimi ning parool on kasutaja poolt konto registreerimisel sisestatud e-maili aadress ja parool.

4.    Kasutaja õigused

4.1.    Kasutajal on õigus isiklikult kasutada vabalt teenuse pakkujaga sõlmitud lepingu alusel tellitud teenust, sealhulgas vaadata järgi piiramatu arv kordasid tellitud veebipõhiseid kursuseid.
4.2.    Kasutajal on õigus enne teenuse ja lepingu sõlmimist küsida teenusepakkujalt täiendavat informatsiooni teenuse üksikasjade kohta.
4.3.    Kasutajal õigus muuta kasutajakonto andmeid.
4.4.    Kasutajal on õigus küsida ja saada abi teenusepakkujalt mistahes fotokursus.ee veebilehel pakutava teenuse või kasutajakontoga seotud probleemide esinemise korral.
4.5.    Fotokursus.ee kasutajal on õigus loobuda fotokursus.ee kasutaja staatusest igal ajahetkel. Fotokursus.ee kasutajakonto kustutamiseks tuleb teha vastav avaldus teenuse pakkuja e-maili aadressile  info@fotokursus.ee. Kasutajakonto kustutamiseks avalduse esitanud kasutajal on kohustus esitada tema identifitseerimiseks vajalikud andmed, kui teenuse pakkuja seda nõuab.
4.6.    Kasutaja saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
4.7.    Kasutajal on õigus mittevastava teenuse osutamise korral pöörduda põhjendatud kirjalikus taasesitamises või kirjalikus vormis kaebusega teenuse pakkuja poole 14 kalendripäeva jooksul alates mittevastavusest teadasaamisest. Kasutaja ja teenuse pakkuja teevad vastastikku koostööd kaebuse lahendamiseks mõlema poole õigustatud huve silmas pidades. Kasutajal on õigus pöörduda Tarbijakaitsesse või kohtu poole Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktides ettenähtud korras.

5.    Kasutaja kohustused

5.1.    Kasutajal on keelatud fotokursus.ee kasutajakontole ligipääsuks vajalikke andmeid avaldada kolmandatele isikutele ja avalikkusele.
5.2.    Kasutaja on kohustatud kasutama tellitud teenust üksnes isiklikult. Tellitud teenuse kasutamise võimaldamine kolmandatele isikutele on keelatud. Keelatud on kasutajakonto kasutusõiguse volitamine kolmandatele isikutele.
5.3.    Kasutajakonto loomisega kasutaja kinnitab, et on vähemalt 18 aasta vanune.
5.4.    Ilma teenusepakkuja eelneva nõusolekuta on keelatud kopeerida, reprodutseerida, avaldada või muul viisil kasutada fotokursus.ee veebilehel olevaid materjale ja autoriõigusega kaitstud teoseid.
5.5.    Juhul kui kasutaja endale seatud kohustusi ei täida, on fotokursus.ee`l õigus keelduda kasutajale teenuste juurde ligipääsu andmisest või kustutada kasutaja konto.

6.    Privaatsus ja konfidentsiaalsus

6.1.    Teenuse pakkuja austab kõikide kasutajate õigust privaatsusele ja eraelu kaitsele. Teenus pakkuja  kasutab kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks.
6.2.    Kui kasutaja ei soovi saada teavitusi uutest teenustest ja hinnastamisest, siis on kasutajal õigus eemaldada linnuke lahtrist “Soovin liituda uudiskirjaga” konto loomise ajal. Kasutajal on õigus ennast eemaldada teavituste saajate nimekirjas iga kasutajale saadetud e-kirja jaluses olevat unsubscribe lingile vajutades.
6.3.    Teenusepakkuja ei edasta isikuandmeid ilma kasutaja sellekohase loata avalikkusele ega kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui isikuandmete edastamine on teenusepakkujale kohustuslik õigusaktidest tulenevalt.
6.4.    Kasutajal on õigus fotokursus.ee lehele sisestatud isikuandmeid kontrollida, redigeerida kasutajakontosse sisselogituna “Minu konto” lehel.

7.    Tellimuse täitmine ja maksetingimused

7.1.    Kõik fotokursus.ee lehel pakutavate teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.
7.2.    Tellimuse eest tasumine toimub elektrooniliselt.
7.3.    Tellimus täidetakse ja kasutajale antakse ligipääs ostetud kursusele koheselt pärast makse krediteerimist Nordic Interactive OÜ pangakontole.
7.4.    Kõiki lepingu alusel tellitud teenuseid on kasutajal võimalik vaadelda ja kasutada menüü “Minu kursused” alt avaneval “Minu kursused” alalehel.
7.5.    Makseid vahendab Maksekeskus AS
7.6.    Nordic Interactive OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Nordic Interactive OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

8.    Sooduskoodid

8.1.    Kui kasutajale on väljastatud sooduskood, siis on kasutajal õigus sooduskoodi rakendada tellimuse vormistamise juures. Eeldatakse, et sooduskood kehtib ühekordselt.
8.2.    Sooduskood annab kasutajale õiguse teenust tellida soodsama hinnaga.
8.3.    Fotokursus.ee sooduskoode luuakse üldjuhul sooduskampaaniate raames. Sooduskoode võib leida uudiskirjadest ja blogist.
8.4.    Sooduskoodi saab rakendada ostukorvi esimeses etapis all vasakul olevas lahtris, vajutades nupule “Sisesta sooduskood”. Soodustust näeb kasutaja pärast viidatud nupule vajutamist koheselt.

9.    Kinkekaardid

9.1.    Fotokursus.ee kursuste kinkekaardid on saadaval iga kursuse tutvustuslehel paremal veerus.
9.2.    Kõik fotokursus.ee lehel pakutavate kinkekaartide hinnad sisaldavad käibemaksu.
9.3.    Kinkekaardi tellimuse eest tasumine toimub elektrooniliselt.
9.4.    Tellimus täidetakse ja kasutajale saadetakse elektroonilisel teel kinkekaart koheselt pärast makse krediteerimist Nordic Interactive OÜ pangakontole. Teenusepakkuja pangakontol tellimuse maksumuse krediteerimise hetkest loetakse leping kasutaja ja teenusepakkuja vahel sõlmituks.
9.5.    Kasutajal on õigus aktiveerimata kinkekaardi ostutehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest, s.t taganemisõigus kehtib üksnes juhul, kui kinkekaarti pole võetud kasutusele (aktiveeritud). Lepingust taganemiseks tuleb esitada teenusepakkujale vastav ühemõtteline ja selge avaldus, mille tüüpvorm on kättesaadav riigiteataja.ee veebilehelt. Tüüpvormi kasutamine ei ole kohustuslik.
9.6.    Aktiveeritud kinkekaardi ostutehingust kasutajal taganemisõigus puudub.
9.7.    Kinkekaart saadetakse kasutajale PDF-formaadis. Kasutaja saab kinkekaardi omal valikul välja printida või kingisaajale elektrooniliselt edastada.
9.8.    Kinkekaarti saab aktiveerida fotokursuse lehel: http://www.fotokursus.ee/kinkekaart/
9.9.    Kinkekaardi aktiveerimise protsessis loob aktiveerija endale fotokursus.ee kasutajakonto, millele lisatakse automaatselt ligipääs kinkekaardi objektiks olevale kursusele. Kinkekaardi aktiveerijale luuakse fotokursus.ee kasutajakonto.

10.    Lõppsätted

10.1.    Kõik autoriõigused fotokursus.ee veebileheküljel esitatud teostele kuuluvad teenusepakkujale  või on teenusepakkuja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutajatingimustele.
10.2.    Kasutajatingimuste osapooled vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud korras. Teenusepakkuja ei vastuta kasutajale tekitatud kahju eest, kui kahju on tingitud asjaolust, mida teenusepakkuja ei saanud mõjutada ning mille saabumist ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Teenusepakkuja ei ole vastutav kahju eest, mis tuleneb fotokursus.ee veebilehe kasutamisest isegi juhul, kui teenusepakkuja oli veebilehel leiduva vea olemasolust teadlik.
10.3.    Teenusepakkuja jätab endale õiguse ette teavitamata ja mistahes ajal eeltoodud kasutajatingimusi muuta. Teenusepakkuja ei ole kohustatud kasutajat muudatustest informeerima. Muudatused jõustuvad koheselt pärast fotokursus.ee veebilehel avalikustamist. Seetõttu teenusepakkuja soovitab kasutajal pidevalt kontrollida, kas käesolevates kasutajatingimustes on toimunud muudatusi, millega tuleb ennast kursis hoida.

09.05.2014. aastal

Sinu 10€ sooduskupong

Saadame sulle 10€ sooduskupongi, mida saad kasutada kõikide fotokursus.ee keskkonnas olevate fotokursuste ja kinkekaartide ostmisel.

Sooduskupongi saamiseks on vajalik sisestada enda nimi!

Sooduskupongi saamiseks on vajalik sisetada enda e-posti aadress!

Teie e-posti aadressi lisamine ebaõnnestus. Palun proovige uuesti.