Fotokursus.ee meeskonnal on rõõm teada anda uuest kursusest meie veebilehel. Kursus kannab nime „Makrofotograafia“ ning on pühendatud otsast otsani väikeste asjade pildistamisele. Lõpuks ometi on makrofotohuvilistel emakeelne koht, kus oma teadmisi kinnistada, unustatut meelde tuletada või makrofotograafiaga tõsisemalt algust teha.

Edasijõudnud fotohuvilistele suunatud kursus „Makrofotograafia“  käsitleb kõiki nüansse, mida makrofotode pildistamiseks vajalik teada on. Kursuse autoriks on Eesti tuntuim ja auhinnatuim makrofotograaf, bioloog ning endine Maaülikooli professor Urmas Tartes. Kursuse 9 peatükki ning 50 alapeatükki on illustreeritud enam kui 100 näidisfotoga. Tänu Urmase õpetajakogemusele on materjal lihtsalt jälgitav ja ülimalt hästi struktureeritud. See on parim ja põhjalikeim makrofotokursus, mis kunagi eesti keeles ilmunud.

Vaata lähemalt uut „Makrofotograafia“ kursust fotokursus.ee veebilehel