Tekst ja pildid©: Diana Tamane. Tõlge: Lauri Veerde

Mingit objekti või olukorda pildistades asetatakse see tavaliselt kaadri keskmesse. Keskmestatud kompositsioonis ei ole iseenesest mitte midagi halba, kuid – proovigem samu asju pisut teistmoodi pildistada. Nii, et huvitavad objektid või tegevus oleks paigutatud ühte või mitmesse nurka. Selliste fotodega ei anna me vaatajale kohe kõige tähtsamat infot.  Me sunnime vaatajat pilti uurima, selleks et teada saada, mis seal täpselt kujutatud on ja miks just nii.

Loo pildile mõtlemiseks ruumi – selleks et ära tunda pildile püütud materjale ja objektide seoseid neid ümbritseva keskkonnaga.

32

43